» Bütçe ve Destek Hizmetleri Birimi

PERSONEL

 

Şube Müdürü    Mustafa KEMAL DEMİRDELEN

Memur             Canan AÇIKGÖZ

Memur             Ali DURGUT

Şirket Per.       Fatma ÖZCAN

 

 

 

GÖREVLER

  • Başkanlığımız, Genel Sekreterlik ve Rektörlük Özel Kaleme ait yılı Bütçe tekliflerini hazırlamak.
  • Hazırlanan bütçe teklifleri ile ilgili olarak, Rektörlüğümüz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında yapılan yılı Bütçe görüşmeleri ve uygulamalarını takip etmek.
  • Gerçekleşen yılı bütçeleri ile ilgili plan ve programları yaparak bütçe gerçekleşmelerini izlemek ve ilgili birimlere rapor etmek

HIZLI ERİŞİM