» İdari İşler Birimi

PERSONEL

 

Şube Müdürü    Mustafa Kemal DEMİRDELEN

Bilgisayar İşl.    Ayça BUDAK

Hizmetli            Ali EMRULLAHOĞLU

Hizmetli            Çetin GÖKBINAR

Şirket Pers.       Hatice KURAY

Şirket Pers.       Nadide OKÇU

 

GÖREVLER

 

  • Üniversitemize bağlı Ahmet Necdet Sezer kampusun de bulunan birimlerde görevli “Temizlik Hizmet Alımı” kapsamında çalışan personelin çalışma koşullarını sağlamak ile ilgili görevli birim yöneticileri ile işbirliği yapmak, ayrıca Başkanlığımızda görevli yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin görevlerini takip etmek.
  • Rektörlüğümüze günlük gelip giden kargo işlemlerini yaparak gelen evrakın ilgili birimlere ulaşmasını temin etmek
  • Başkanlığımıza ait izin işlemlerini gerçekleştirmek ve takip etmek
  • Rektörlüğümüze ait telefon santrallerinin kullanılması, bakım ve onarımına ait işlemleri yapmak
  • Rektörlüğümüzün genel kayıt, posta, santral hizmetleri gibi idari işleri yürütmek

HIZLI ERİŞİM