» Satınalma Birimi

PERSONEL

IMG_20160314_150520

 

 

 

Şube Müdürü      Serap CEYHAN

Bilgisayar İşl.      Mehmet Ali SARA

Memur                Hüseyin DEMİR

Memur                İbrahim DANIŞ

 

GÖREVLER

  • Başkanlığımız yılı bütçeleri içerisinde “03-Mal ve Hizmet Alımları” ve “Sermaye Giderleri” tertiplerinde yer alan ödenekleri; satın alımına karar verilmesinden sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. ve 22. maddelerine göre kullanarak gerekli satın almaları  gerçekleştirmek
  • Üniversitemize ait taşınmazlar üzerinde bulunan kantin, büro vs gibi alanlara ait kiralama, ön izin, irtifak hakkı, işletim hakkı verilmesi ile ilgili 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi işlemleri gerçekleştirmek
  • Rektörlüğümüzün diğer birimlerime ait hak ediş evraklarının tanzimi ile ilgili koordine yapmak.

 

HIZLI ERİŞİM