» Maaş işlemlerine ilişkin Formlar

 1 – 657 4 c personel puantajı 2016

      657 4 c personel puantajı 2017

  2 – Çocuk ve aile- vergi iadesi-tedavi beyannamesi

       * Çocuklar için asg geç ind ve cocuk yard kontrol

 3 – Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu

       Önemli    "01/06/2015 itibaren ve kesin olarak 03/08/2015 tarihinden itibaren Y.İ.G.G.Y ödemeleri KBS                                                                üzerinden  ve  bildirimler e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecektir."

       Uygulamaya ilişkin ;

       * E-Yolluk uygulaması strateji

       *  Personel girişi için e-yolluk uygulama kılavuzu (1) (2)
    
       *  Mutemet girişi için e-yolluk uygulama kılavuzu (1) (1)

       * Yurt içi geçici görev yolluğu onay ve bildirim 2015

   4  – Yurt içi sürekli görev yolluğu bildirimi

   5 –özel kalem mesai 2016 1

       özel-kalem-mesai-2017-1

  6 – Döner matrahı idari ve akademik personel1 (2)

   7 – Jürü üyesi   Ücret Talep Formu (Profesör,Doçent ve Yardımcı Doçent ve Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim                                                       Üyesi  Bilgi  Formu )

   8 – 2015 Genel juri ödemesi bordrosu

   9 – Kişi Borcu Hesaplama Tablosu 17 02 2014 2 (4)

  10 – Uzaktan Eğitim

         * 2014 Uzaktan Eğitim Ekders bordrosu 7

         *  Koordinasyon 8(Uzak Eğitim Diğer Ücret Bordrosu)

   11 – Akademik teşvik ödeneği hesaplama 1

   12 – İdari ve Akademik Personel Bordro Çalışması 2016 9

          Maaş hesaplamaya ilişkin bilgilerinizi biliyorsanız yada Persenel Hareketleri Onayı elinizde varsa kendi Maaş                                                         Bordronuzu hazırlayabilirsiniz.
          Sayfa Temizleme ve Bordro Yazdırma İşlemleri için Makro Güvenliğini düşürünüz.
          Deneme versiyonu olup eksikleri ve görüşleriniz için lütfen bize dönünüz.

    13- Personel Nakil Bildirimi

HIZLI ERİŞİM