» Maaş işlemlerine ilişkin Formlar

1 – 657 4 c personel puantajı 2017

2 – Çocuk-ve-aile-vergi-iadesi-tedavi-beyannamesi 2017

Çocuklar için asg geç ind ve cocuk yard kontrol

3 – Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu

Önemli    “01/06/2015 itibaren ve kesin olarak 03/08/2015 tarihinden itibaren Y.İ.G.G.Y ödemeleri KBS                                                                üzerinden  ve  bildirimler e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecektir.”

Uygulamaya ilişkin ;

E-Yolluk uygulaması strateji

Personel girişi için e-yolluk uygulama kılavuzu (1) (2)

*  Mutemet girişi için e-yolluk uygulama kılavuzu (1) (1)

Yurt içi geçici görev yolluğu onay ve bildirim 2015

4  – Yurt içi sürekli görev yolluğu bildirimi

5 –  Özel-kalem-mesai-2017-1

6 – Döner matrahı idari ve akademik personel1 (2)

7 –Jürü-üyesi Bildirim Formu 2  Ücret Talep Formu (Profesör,Doçent ve Yardımcı Doçent ve Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim                                                       Üyesi  Bilgi  Formu )

8 – 2015 Genel juri ödemesi bordrosu

9 – Kişi-Borcu-Hesaplama-Tablosu-12-07-2017-1

10 – Uzaktan Eğitim

2014 Uzaktan Eğitim Ekders bordrosu 7

*  Koordinasyon 8(Uzak Eğitim Diğer Ücret Bordrosu)

11 – Akademik teşvik ödeneği hesaplama 1

   12 – İdari ve Akademik Personel  YENİ  Bordro-Çalışması-2017-2-7

Maaş hesaplamaya ilişkin bilgilerinizi biliyorsanız yada Persenel Hareketleri Onayı elinizde varsa kendi Maaş                             Bordronuzu hazırlayabilirsiniz.
Sayfa Temizleme ve Bordro Yazdırma İşlemleri için Makro Güvenliğini düşürünüz.
Deneme versiyonu olup eksikleri ve görüşleriniz için lütfen bize dönünüz.

13- Personel Nakil Bildirimi

14- 657 4 c maaş

15-   Yeni AKU-Perform-Hes-2017-Mİ07

HIZLI ERİŞİM