» Tahakkuk Birimi

PERSONEL

Şube Müdürü  Mustafa İŞBİLİR

Memur            Himmet AKÇAY

Memur            Abdullah AVCIOĞLU

Şirket Per.      Merve ŞEMSİMOĞLU

 

Görevler :
Üniversitemizin yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanunlarında, Başkanlığımız, diğer Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik ve Rektörlük Özel Kalem adına tanzim edilmiş ödenekler çerçevesinde akademik ve idari personel, sözleşmeli personellere ait maaş ve maaşa bağlı ödemeleri yapmak.

  • Adı geçen personele ait sürekli ve  geçici  görev yolluklarının ödemesini sağlamak.
  • Adı geçen personele ve yılı bütçelerinde ödenek bulunmayan birimlerde görevli tüm personele ait sosyal yardımlar (ölüm vs) tahakkuk ettirmek ve ödenmesini sağlamak.
  • Rektörlük birimleri ve yılı bütçelerinde ödenek bulunmayan ya da ödeneği yetmeyen birimlere ait elektrik, su ve telefon ödemelerini gerçekleştirmek.
  • Rektörlüğümüze bağlı diğer birimlerde görevli personele teknik destek vererek mevcut bilgi işlem alt yapısı ve programları konusunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı nezdinde bilgi alışverişinde bulunmak, teknik katkı sağlamak. Aynı konularda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile ortak hareket etme konularında gerekli işlemleri yapmak ve alınan kararları uygulamak

 

HIZLI ERİŞİM