Özetle Başkanlığımız;

          Üniversitemizin,  Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarında Başkanlığımız, diğer Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik ve Rektörlük Özel Kalem adına tanzim edilmiş ödenekler çerçevesinde, Rektörlük merkez birimlerine ait tüm personel giderleri ve mal ve hizmet alımlarına ait satın alma ve ihale işlemleri ile adı geçen bütçeler içerisinde yer alan makine ve teçhizat alımlarına ait tüm iç ve dış ihale işlemlerini mevcut mevzuat çerçevesinde gerçekleştirir. Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesini 2 nci fıkrası hükmü uyarınca, Rektörlük Makamınca ihale yetkililiği devredilen diğer birimlere ait mal ve hizmet alımlarını yapar. Yıl içerisinde bütçesinde yer alan ödeneklerin sağlıklı ve düzgün olarak kullanılmasını ve kaydedilmesini gerçekleştirir.

           Genel Sekreterlik ve Rektörlük Özel Kalem birimlerinin taşınır kayıtlarını tutar. Satın alınan malzemeleri talep edilen ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili birimlere dağıtır. Malzemelere ait kayıttan terkin, yer değişikliği ve hibe işlemlerini gerçekleştirerek yıl sonunda çıkarılması gereken taşınır hesaplarını hazırlar.

Rektörlüğümüze ait temizlik ve güvenlik ile ilgili hizmetleri yürütür. Ulaştırma Birimine ait hizmetleri yürütür.

 

-Daire Başkanı

-İhale Şube Müdürü

-İhale İşlemleri Görevlisi

-Bütçe Şube Müdürü

-Bütçe İşlemleri Görevlisi

-İdari İşler ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü

-Sekretarya Hizmetleri Görevlisi

-Yardımcı Hizmetler Görevlisi

-Bakım Onarım Görevlisi

-Arşiv Hizmetleri Görevlisi

-Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürü

-Taşınır Kayıt Hizmetleri Görevlisi

-Taşınır Kontrol Hizmetleri Görevlisi

-Tahakkuk Şube Müdürü

-Tahakkuk Hizmetleri Görevlisi

-Satınalma Şube Müdürü

-Satınalma Hizmetleri Görevlisi

-Ulaştırma ve Güvenlik Şube Müdürü

-Güvenlik Hizmetleri Şefi

-Güvenlik Hizmetleri Görevlisi

-Baş Şoför

-Makam Şoförü

-Ulaştırma Hizmetleri Görevlisi