MİSYON;

Üniversitemiz misyonu doğrultusunda yapılacak her türlü faaliyet ve hizmetlerin ekonomik, etkili ve verimli şekilde yerine getirilebilmesi için bütçe imkanlarının mevzuata uygun ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

 

VİZYON;

Teknolojik imkanlarla donanımı sağlanmış, hız, ahlak ve güven duygularının zirve yaptığı, işbirliği ve koordinasyon temeline dayalı, yaptığı hizmetlerde hesap verebilme düsturunu ön planda tutan, kurumsal uyumu mükemmel başkanlık olmaktır.