» Satınalma Birimi

PERSONEL

Şube Müdürü      Serap CEYHAN

Bilgisayar İşl.       İbrahim DANIŞ

Memur                Hüseyin DEMİR

Memur                  Aysun ŞATIR

GÖREVLER

  • Başkanlığımız yılı bütçeleri içerisinde “03-Mal ve Hizmet Alımları” ve “Sermaye Giderleri” tertiplerinde yer alan ödenekleri; satın alımına karar verilmesinden sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. ve 22. maddelerine göre kullanarak gerekli satın almaları  gerçekleştirmek
  • Üniversitemize ait taşınmazlar üzerinde bulunan dükkan, büro vs gibi alanlara ait kiralama, ön izin, irtifak hakkı, işletim hakkı verilmesi ile ilgili 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi işlemleri gerçekleştirmek

 

HIZLI ERİŞİM