PERSONEL

Şube Müdürü       Serap CEYHAN

Bilgisayar İşl.       Hüseyin DEMİR

Bilgisayar İşl.       İbrahim DANIŞ

Bilgisayar İşl.       Emel KARAKAŞ

 

 

GÖREVLER

  • Başkanlığımız yılı bütçeleri içerisinde “03-Mal ve Hizmet Alımları” ve “Sermaye Giderleri” tertiplerinde yer alan ödenekleri; satın alımına karar verilmesinden sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. ve 22. maddelerine göre kullanarak gerekli satın almaları  gerçekleştirmek
  • Üniversitemize ait taşınmazlar üzerinde bulunan dükkan, büro vs gibi alanlara ait kiralama, ön izin, irtifak hakkı, işletim hakkı verilmesi ile ilgili 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi işlemleri gerçekleştirmek