PERSONEL

Şube Müdürü        Celalettin KUŞ

Bilgisayar İşl.        Resul ÖZDEMİR

Bilgisayar İşl.        Necati ULU

Bilgisayar İşl.       Tülin KILINÇ

Bilgisayar İşl.       Mehtap Kübra GÜLSER

 

GÖREVLER

  • Başkanlığımız ve 5018 sayılı yasa ile ihale yetkisi başkanlığımıza devredilen birimlerin yılı Bütçeleri içerisinde “06- Sermaye Giderleri” ve “03-Mal ve Hizmet Alımları” tertiplerinde yer alan ödenekleri; ihalesine karar verilmesinden sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 ve 21. maddelerine göre kullanarak gerekli ihale işlemlerini gerçekleştirmek ve sözleşmeleri düzenlemek.
  • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve bu Kanunlara atfen çıkartılan ikincil mevzuat hükümlerini ve değişikliklerini takip ederek Rektörlüğümüzün diğer birimleri ile koordineli çalışmak
  • Yapılan ihaleler neticesinde temin edilen mal ve hizmetlere ait hak ediş belgeleri düzenlemek, onaylamak ve hak edişlerin ödenmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek
  • İhaleler ile ilgili Kamu İhale Kurumu ve ilgili diğer kurumlar ve Rektörlüğümüze bağlı birimlerde gerekli yazışmaları yapmak