PERSONEL

 

Şube Müdürü      Hasan DÜZGÜN

Şef                     Abdülaziz  AÇIKGÖZ

Bilgisayar İşl.     Mahmut KAYHAN

 

 

 

GÖREVLER

     Başkanlığımız bütçesinden satın alınan tüm taşınır malların; Taşınır mal kayıtlarına girişlerini yapmak, Taşınır Malların üniversitemizde ihtiyacı olan birimlere dağıtılması ve taşınır mal kayıtlarından çıkışlarını yapmak, başkanlığımız birimlerinde kullanılan demirbaşların zimmetini yapmak.

     Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi; 150- İlk Madde ve Malzemeler hesabından izlenen taşınırlar 30 günlük dönemlerle, 253- Tesis Makine ve Cihazlar,254- Taşıtlar, 255- Demirbaşlar hesabından izlenen taşınırlar da 10 günlük dönemlerle bildirilir.

     Çeşitli kişi kurum şirket… vb. tarafından üniversitemize hibe edilen taşınırların gerekli işlemlerinin yapılması.

     Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırların, taşınır mal kayıtlarından düşürülmesi ve üniversitemiz tüm birimlerinin hurdalarının M.K.E.’ne satışlarının yapılması.

     Üniversitemizde basımı yaptırılan kitap ve dergilerin yayın yönetmeliğine göre zorunlu dağıtımlarının yapılması ve satışıyla ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi.

     Yılsonu itibariyle taşınır yönetim hesabının çıkarılıp muhasebe birimine gönderilmesi.

     Başkanlığımız ambarlarında bulunan taşınırların korunması ve ambarların gerekli temizlik ile tertibini sağlamak.

     Özel Kalem (Rektörlük) ve Özel Kalem (Genel Sekreterlik) harcama birimlerinin bütün taşınır işlemlerinin yapılması