PERSONEL

Akademik-İdari Birim

657 4 b Sözleşmeli Personel/Sürekli İşçiler

PERSONEL

Şube Müdürü     Himmet AKÇAY

Memur                Merve ERDEM

Memur                Aysun ŞATIR

Memur                Ramazan AKKAŞ

Memur                Ebru TOPUZ

Sürekli İşçi          Merve ŞEMSİMOĞLU

Sürekli İşçi          Muhammed Hamidullah AYDOĞAN

Görevler :
Üniversitemizin yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanunlarında, Başkanlığımız, diğer Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik ve Rektörlük Özel Kalem adına tanzim edilmiş ödenekler çerçevesinde akademik ve idari personele  ait maaş ve maaşa bağlı ödemeleri yapmak.

  • Adı geçen personele ait sürekli ve  geçici  görev yolluklarının ödemesini sağlamak.
  • Adı geçen personele ve yılı bütçelerinde ödenek bulunmayan birimlerde görevli tüm personele ait sosyal yardımlar (ölüm vs) tahakkuk ettirmek ve ödenmesini sağlamak.
  • Sürekli İşçilerin ve Sözleşmeli personellerin maaş ve maaşa bağlı ödemeleri yapmak.
  • Rektörlüğümüze bağlı diğer birimlerde görevli personele teknik destek vererek mevcut bilgi işlem alt yapısı ve programları konusunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı nezdinde bilgi alışverişinde bulunmak, teknik katkı sağlamak. Aynı konularda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile ortak hareket etme konularında gerekli işlemleri yapmak ve alınan kararları uygulamak