PERSONEL

Siv.Sav Uzmanı    İsmail SEZEN

 

Görevler

Üniversite sivil savunma planlarının hazırlatılması

Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve temini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek

Sivil Savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimleri için gerekli işlemleri yapmak,

Sivil Savunma hizmetleri için ödenek ihtiyacının belirlenmesi ve bütçesinin hazırlanması,

Rektörlüğe bağlı binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre yangın söndürme cihazlarını her yıl periyodik bakımını yaptırmak, dört yılda bir dolumlarının yapılmasını sağlamak,

24 saat devamlı Çalışma Planı hazırlanmasını sağlamak,

Sivil Savunma mevzuatlarını devamlı surette izlemek, incelemek ve bunların gereklerinin Üniversitede uygulanmasını takip etmek,