Başkanlığımız; Üniversitemizin, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarında Başkanlığımız, diğer Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik ve Rektörlük Özel Kalem adına tanzim edilmiş ödenekler çerçevesinde, Rektörlük merkez birimlerine ait tüm personel giderleri ve mal ve hizmet alımlarına ait satın alma ve ihale işlemleri ile adı geçen bütçeler içerisinde yer alan makine ve teçhizat alımlarına ait tüm iç ve dış ihale işlemlerini mevcut mevzuat çerçevesinde gerçekleştirir. Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesini 2 nci fıkrası hükmü uyarınca, Rektörlük Makamınca ihale yetkililiği devredilen diğer birimlere ait mal ve hizmet alımlarını yapar. Yıl içerisinde bütçesinde yer alan ödeneklerin sağlıklı ve düzgün olarak kullanılmasını ve kaydedilmesini gerçekleştirir.
Başkanlığımız, Genel Sekreterlik ve Rektörlük Özel Kalem birimlerinin taşınır kayıtlarını tutar. Satın alınan malzemeleri talep edilen ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili birimlere dağıtır. Malzemelere ait kayıttan terkin, yer değişikliği ve hibe işlemlerini gerçekleştirerek yıl sonunda çıkarılması gereken taşınır hesaplarını hazırlar.
Rektörlüğümüze ait temizlik ve güvenlik ile ilgili hizmetleri yürütür.
Ulaştırma Birimine ait hizmetler yürütülmektedir
Bu görevler dışında Rektörlük Makamınca tarafına verilen diğer görevleri yürütür.