» Maaş işlemlerine ilişkin Formlar

SKS Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantajı v3 SKS

TYP PERSONELİ ÜCRETSİZ İZİN FORMU

1 –2020 657 4 d TOPLU Puantaj Ocak 2020 2 Yeni

2019 657 4 d TOPLU Puantaj Kasım 2019

A-  Asgari Ücretli Maaş Bordrosu 2019 1

B- 657 4 d Bordro 2020 1

C- SGK Manuel E BİLDİRGE  

D- 657 4 d kıdem tazminatı hesaplama 04 Yeni

E- 657 4 d fazla mesai 2020  Yeni

657 4 d fazla mesai 2019 1

F-657 4 c ve 4 B personel puantajı 2020  Yeni

657 4 c personel puantajı 2019 1

2 – Çocuk ve Aile Vergi iadesi Tedavi Beyannamesi 2018

Çocuklar için asg geç ind ve cocuk yard kontrol

3 – Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu

Önemli    “01/06/2015 itibaren ve kesin olarak 03/08/2015 tarihinden itibaren Y.İ.G.G.Y ödemeleri KBS                                                                üzerinden  ve  bildirimler e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecektir.”

Uygulamaya ilişkin ;

E-Yolluk uygulaması strateji

Personel girişi için e-yolluk uygulama kılavuzu (1) (2)

*  Mutemet girişi için e-yolluk uygulama kılavuzu (1) (1)

Yurt içi geçici görev yolluğu onay ve bildirim 2015

4  – Yurt içi sürekli görev yolluğu bildirimi

5 – Özel kalem fazla Mesai 2020 1

Özel kalem fazla Mesai 2019

6 – Döner Matrahı İdari ve Akademik Personel 2019 1

7 –Jürü Üyesi Bildirim Formu 2019

Ücret Talep Formu (Profesör,Doçent ve Yardımcı Doçent ve Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyesi  Bilgi  Formu )

8 – 2019 Genel juri ödemesi bordrosu 2019 01 YENİ

9 – Kişi Borcu Hesaplama Tablosu 2020 1

10 – Uzaktan Eğitim

2014 Uzaktan Eğitim Ekders bordrosu 7

*  Koordinasyon 8(Uzak Eğitim Diğer Ücret Bordrosu)

11 – Akademik teşvik ödeneği hesaplama 1

12- İdari ve Akademik Personel  YENİ  Bordro Çalışması 2020 YENİ Versiyon Mart 2020

Eski   Bordro-Çalışması-2017-2-9

                Maaş hesaplamaya ilişkin bilgilerinizi biliyorsanız yada Personel Hareketleri Onayı elinizde varsa kendi Maaş  Bordronuzu hazırlayabilirsiniz.

                Sayfa Temizleme ,Bordro Yazdırma vs. İşlemler için Excell Makro Güvenliğini düşürünüz.
               Gördüğünüz eksikler ve görüşleriniz için lütfen bize dönünüz.

13- Personel Nakil Bildirimi

14- 657 4 c maaş

15-   Yeni Çalışma AKU-Performans-Hes-2019-Mİ13 yeni

17- Aldığı Alması Gereken FarkTopl 2020 

18- Yeni Elden Sendika Tevkifat Listesi

HIZLI ERİŞİM